Članice Saveza

1.   ŠRK “Amur” DRNJE – BOTOVO, Trg kralja Tomislava 29, 48322 Drnje

– predsjednik: Krunoslav Štefanec, tajnik: Matija Dolenec

2.   ŠRK “Amur” MOLVE GREDE, Molve Grede 20, 48327 Molve

– predsjednik: Kristijan Krčmar, tajnik: Marijan Čižmešinkin

3.   ŠRK “B-šport” KOPRIVNICA, Miklinovec 56, 48000 Koprivnica

– predsjednik: Branko Bunić, tajnik: Tihana Bunić

4.   ŠRK “Bistra” REPAŠ, Repaš 169a, 48327 Molve

– predsjednik: Siniša Frančić, tajnik: Drago Žufika

5.   ŠRK “Carp-podravina” KOPRIVNICA, Ulica Severovec 4a, 48000 Koprivnica

– predsjednik: Željko Česi, tajnik: Marin Jakupić

6.   ŠRK “Drava” HLEBINE, Gabajeva Greda 52, 48323 Hlebine

– predsjednik: Darko Tolić, tajnik: Marijan Česi

7.   ŠRK “Drava” NOVO VIRJE, Crnec 63, 48355 Novo Virje

– predsjednik: Franjo Marčinko, tajnik: Igor Petrović

8.   ŠRK “Drnić” NOVO VIRJE, Martina Milaka 18, 48355 Novo Virje

– predsjednik: Anđelko Lukanec, tajnik: Ana Fuček

9.   ŠRK “Đelekovec” ĐELEKOVEC, Mihovila Pavleka Miškine 1, 48316 Đelekovec

– predsjednik: Franjo Kovač, tajnik: Krešimir Kadija

10. ŠRK “Graničar” ŽDALA, Vladimira Nazora 19, 48332 Ždala

– predsjednik: Damir Jovanović, tajnik: Milan Foruglaš

11. ŠRK “Hlebine” HLEBINE, Gajeva 30, 48323 Hlebine

– predsjednik: Zdravko Pjatakov, tajnik: Marijan Cikuš

12. ŠRK “Ivan Generalić” SIGETEC, Matije Gupca 55, Sigetec, 48321 Peteranec

– predsjednik: Danijel Čižmešija, tajnik: Davor Rukavina

13. ŠRK “Ješkovo” GOLA, Trg kardinala Alojzija Stepinca 48, 48331 Gola

– predsjednik: Tihomir Koren, tajnik: Denis Petričević

14. ŠRK “Karas” KUZMINEC, Kuzminec bb, 48312 Rasinja

– predsjednik: Goran Gašpir, tajnik: Antonio Ciler

15. ŠRK “Kečiga” PODRAVSKE SESVETE, Ivana Mažuranića 1, 48363 Podravske Sesvete

– predsjednik: Dubravko Palaić, tajnik: Ivan Šandrovčan

16. ŠRK “Koprivnica” KOPRIVNICA, Viječnička 5, 48000 Koprivnica

– predsjednik: Ivan Petak, tajnik: Marijan Boroša

17. ŠRK “Krap” VIRJE, Miholjanska 90, 48326 Virje

– predsjednik: Siniša Filipović, tajnik: Dražen Vedriš

18. ŠRK “Križevci” KRIŽEVCI, Trg Antuna Nemčića 10, 48260 Križevci

– predsjednik: Berislav Balen, tajnik: Petar Sinković

19. ŠRK “Otočka” OTOČKA, Otočka 113, 48331 Gola

– predsjednik: Željko Bečeić, tajnik: Josip Petrić

20. ŠRK “Peski” ĐURĐEVAC, Ruđera Boškovića 24, 48350 Đurđevac

– predsjednik: Branko Prpoš, tajnik: Ivica Vrabec

21. ŠRK “Picok” ĐURĐEVAC, Ljudevita Gaja 5b, 48350 Đurđevac

– predsjednik: Mijo Vargić, tajnik: Ivan Sedmak

22. ŠRK “Podravka” KOPRIVNICA, Franje Mraza 12, 48000 Koprivnica

– predsjednik: Darko Rakić, tajnik: Marija Starčević

23. Poljoprivredna Udruga Kalinovac, Dravska 4, 48361 Kalinovac

– predsjednik: Željko Zvonar, tajnik: Miroslav Kovačić

24. ŠRK “Smuđ” LEGRAD, Trg Svetog trojstva 52a, 48317 Legrad

– predsjednik: Ivica Lovriša, tajnik: Mladen Gres

25. ŠRK “Smuđ” NOVAČKA, Novačka 12, 48331 Gola

– predsjednik: Zlatko Lukunić, tajnik: Ivica Rac

26. ŠRK “Šaran” GOTALOVO, Jadran 1, Gotalovo, 48331 Gola

– predsjednik: Blaženko Jakupec, tajnik: Blaženka Jakupec

27. ŠRK “Šaran” MOLVE, Ledine 47, 48327 Molve

– predsjednik: Mijo Kovaček, tajnik: Ivan Žufika

28. ŠRK “Šoderica” KOPRIVNICA, Varaždinska cesta 185b, 48000 Koprivnica

– predsjednik: Zdravko Jurjević, tajnik: Miroslav Galešić

29. ŠRK “Štuka” FERDINANDOVAC, Lepa Greda 56, 48356 Ferdinandovac

– predsjednik: Tomislav Kožar, tajnik: Ivica Šostarec

30. ŠRK “Štuka” TORČEC, Braće Radića 38a, 48322 Drnje

– predsjednik: Goran Matijašić, tajnik: Danijel Picer

31. ŠRK “Švelec” RASINJA, Trg sv. Florijana 1D, 48312 Rasinja

– predsjednik: Mihael Hunjadi, tajnik: Aleksandar Đura